درباره گروه پشتیبانی مجله لیسو

با مجله لیسو همراه ابشید. در وبلاگ دانشجویان رشته معماری با مباحثی همچون آشنایی با مباحث معماری، اخبار گردشگری و مقالات باستان شناسی، ایارن باستان، معماری شهری، شهرسازی و عمران همراه شما خواهیم بود.