بازار مسکن از جوسازی تا واقعیت

به گزارش لیسو، بعضی از واسطه ها اقدام به دستکاری در قیمت های پیشنهادی مسکن و افزایش آن برای کسب منافع بیشتر می نمایند.

بازار مسکن از جوسازی تا واقعیت

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، خریداران حاضر در بازار مسکن با رفتار غیرهیجانی، برای یافتن فایل های مناسب جست وجو می نمایند؛ اما بعضی واسطه ها با دو ترفند قصد جوسازی دارند. تحقیقات میدانی نشان می دهد دو طرف معاملات برداشتی از افزایش شدید قیمت مسکن در آینده ندارند. میانگین قیمت فایل های مهرماه کاهش یافته است. اما ضلع سوم به نفع رکود و باخت سه جانبه کار می نماید.

بازار معاملات مسکن در بعضی از منطقه ها شهر تهران در حالی این روز ها با نمایش وارونه شرایط موجود از سوی بعضی واسطه ها روبرو شده است که دست کم سه علامت نشان دهنده فضای غیرهیجانی در بازار ملک است.

تحقیقات میدانی از تازه ترین شرایط بازار معاملات مسکن شهر تهران به ویژه محلات و منطقه ها مصرفی مرکز نشان می دهد در حالی که حداقل سه علامت از خرید بدون هیجان آپارتمان های مصرفی در شرایط رکودی فعلی در بازار ملک رصد می شود، بعضی واسطه ها قصد دارند فضای بازار را متفاوت و برعکس شرایط واقعی فعلی جلوه دهند.

هدف آن ها از این اقدام جوسازی قیمتی در بازار با وجود شرایط رکودی فعلی و وارونه جلوه دادن شرایط حال حاضر وآینده کوتاه مدت بازار مسکن برای ایجاد و حفظ موج تورمی در بازار املاک است.

تحقیقات میدانی نشان می دهد در روز های اخیر و در حالی که بازار معاملات مسکن همچنان در حالت رکودی به سر می برد، بعضی از واسطه ها برای ایجاد جو هیجانی در بازار برای کسب عایدی بیشتر، متقاضیان خرید مسکن را به عجله برای خرید واحد های مسکونی ترغیب می نمایند.

دو ترفند برای جوسازی کاذب

استدلال آن ها این است که ظرف دو ماه آینده بازار مسکن با تورم شدید همراه خواهد شد و هم اکنون برترین زمان برای خرید آپارتمان است. اعلام و تاکید بر ایجاد التهاب و جهش در بازار مسکن ظرف دو ماه آینده این روز ها به یک ترفند مهم بعضی واسطه ها برای بهره برداری از نگرانی متقاضیان مسکن نسبت به احتمال گرانی در آینده نزدیک تبدیل شده است. به طوری که این پیش بینی کاذب این روز ها به گوش بخش عمده متقاضیانی که هم اکنون در بازار در حال جست وجو برای خرید مسکن هستند، رسیده است. در حالی که واقعیت بازار کاملا فرق دارد.

از سوی دیگر بعضی از این واسطه ها اقدام به دستکاری در قیمت های پیشنهادی و افزایش آن برای کسب منافع بیشتر می نمایند. این موضوع را می توان به عنوان ترفند دوم این گروه از واسطه ها در بازار مسکن در شرایط حال حاضر اعلام نمود. هم اکنون فایل های دو قیمتی در بازار معاملات مسکن رواج یافته است. این فایل ها، فایل هایی هستند که با وجود اعلام قیمت پیشنهادی از سوی مالکان و فروشنده ها با درصدی بالاتر از قیمت اعلامی، به متقاضی خرید پیشنهاد می شوند.

به این فایل ها فایل های دو قیمتی گفته می شود که بعضی واسطه ها هم اکنون برای کسب منفعت بیشتر، تعداد آن ها را در بازار افزایش داده اند. در شرایطی که به علت رکود حاکم بر بازار مسکن و فاصله شدید قدرت خرید متقاضیان با قیمت های پیشنهادی، بسیاری از واحد های مسکونی عرضه شده با فاصله زمانی بسیاری به فروش می رسند و دوره انتظار فروشنده ها برای فروش زیاد است، بعضی از فروشنده ها نیز با این گروه واسطه ها همکاری می نمایند. به این معنا که به آن ها وعده می دهند در صورت فروش در مدت زمان کوتاه، می توانند تفاضل قیمت پیشنهادی خود با قیمت اعلام شده از سوی واسطه را به عنوان حق کمیسیون دریافت نمایند. در بعضی موارد قیمت اعلامی از سوی این واسطه ها بین 10 تا 15 درصد بالاتر از قیمت پیشنهادی فروشنده است.

سه آلارم از شرایط واقعی بازار

با این حال، حداقل سه علامت مهم از بازار معاملات مسکن رصد می شود که نشان می دهد واقعیت بازار کاملا متفاوت با آن چیزی است که بعضی واسطه ها برای هیجانی کردن جو بازار ملک آن را به تصویر می کشند.

در واقع سه علامت مهم از بازار دریافت می شود که نشان می دهد نه تنها قریب الوقوع بودن جهش قیمت مسکن وبر هم خوردن آرامش قیمتی در بازاردر کوتاه مدت بعید است بلکه الزاما همه فایل های موجود در بازار نیز به سرعت به فروش نخواهند رسید. نخستین علامت مربوط به تغییرات سطح تورم پنهان مسکن است. اطلاعات دریافت شده درباره تورم پنهان مسکن بر گرفته از قیمت های پیشنهادی درج شده در فایل های فروش مسکن در بازار نیازمندی های آنلاین دیوار نشان می دهد میانه قیمت پیشنهادی فایل ها در دو هفته اول مهرماه سال جاری حدود یک درصد کمتر از میانگین قیمت پیشنهادی فایل های عرضه شده در این استارت آپ در شهریور ماه است.

این موضوع نشان می دهد در دو هفته اول ماه جاری نه تنها قیمت های پیشنهادی در کل افزایش نداشته است بلکه اندکی کاهش نیز یافته است. علامت دوم به نتایج تحقیقات میدانی برمی شود. تحقیقات میدانی نشان می دهد با وجود جوسازی بعضی واسطه ها، خریداران نیز فایل های نامرغوب با سطح نامتعارف قیمت را پس می زنند. در واقع خریداران نیز با وجود این جوسازی ها با هر قیمتی و هر شرایطی حاضر به خرید نیستند.

علامت سوم نیز مربوط به تغییر رفتار گروهی از سرمایه گذاران ملکی است که در ماه های گذشته با هدف کسب سود اقدام به ورود به بازار مسکن، خرید واحد و خالی نگه داشتن آن برای فروش در زمان مناسب کردند. هم اکنون سهم فایل های تخلیه که برای فروش به بازار عرضه شده اند نسبت به ماه های قبل افزایش یافته است. تعداد زیادی از فایل هایی که این روز ها برای فروش به متقاضیان عرضه می شود واحد های خالی از سکنه هستند. مالکان عمده این واحد ها سرمایه گذارانی هستند که در پی عدم انتظار برای رشد محسوس قیمت ها در کوتاه مدت و میان مدت اقدام به عرضه این واحد ها برای فروش نموده اند. این در حالی است که اگر قرار بود قیمت مسکن ظرف دو ماه آینده با رشد شدید روبرو شود این سرمایه گذاران به هیچ وجه در شرایط فعلی حاضر به فروش آپارتمان های خود نبودند.

آنالیز ها درباره شرایط حال حاضر بازار معاملات مسکن نشان می دهد در حالی که فضای سفید اوایل سال در بازار مسکن (کاهش 5 درصدی قیمت مسکن در فروردین و اردیبهشت نسبت به اسفند ماه) هم اکنون وجود ندارد، اما فضای بازار نیز آن طور که بعضی واسطه ها آن را سیاه و رو به جهش توصیف می نمایند نیز نیست.

فضای بازار هم اکنون تحت تاثیر بیم وامید ناشی از شرایط ریسک های غیرمالی، خاکستری رنگ است. در واقع هم اکنون بازار مسکن در میانه جهش و ریزش قرار گرفته است و فضایی بینابینی دارد. نه انتظارات مانند سال گذشته تورمی است و نه فضای بازار کاهشی است. در عین حال امیدواری به کاهش ریسک های غیرمالی وجود دارد.

ماجرای ورود متزلزل به بازار

تحقیقات میدانی بعلاوه از ورود متزلزل بعضی از متقاضیان خرید وفروش به بازار خبر می دهد. بعضی از خریداران و فروشنده ها در همان مراحل ابتدایی ورود به بازار از خرید و فروش منصرف می شوند. بخش زیادی از این تصمیم ناشی از جوسازی بعضی واسطه ها درباره شرایط پیش روی بازار معاملات مسکن است.

غافل از اینکه این هیجان دهی کاذب در واقع برای این گروه از واسطه ها به منزله خودزنی و بازی در میدان رکود است. بسیاری از خریداران مسکن در روبروه با این جوسازی قیمتی از خرید ناامید شده یا به منطقه ها دیگری برای جست وجو مراجعه می نمایند. در حالی که در نهایت گروه زیادی از آن ها پیروز به خرید مسکن نمی شوند. بعضی فروشنده ها نیز به طمع فروش با قیمت بالاتر فعلا دست از فروش برداشته و انصراف می دهند. در واقع این اقدام بعضی واسطه ها بازی باخت-باخت-باخت هم برای خودشان و هم خریداران و فروشنده های مسکن است. چرا که با این اقدام عملا نه تنها بازار از رکود خارج نمی شود بلکه رکود معاملات مسکن عمیق تر هم می شود.

کارشناسان به این واسطه ها توصیه می نمایند با فراهم کردن شرایط معامله خرید وفروش مسکن با قیمت های واقعی، نه تنها خریداران وفروشنده ها را در رسیدن به هدف خود یاری نمایند بلکه با افزایش تعداد معاملات از این طریق، از راستا درست اقدام به کسب عایدی نمایند. چرا که یکی از آثار و تبعات منفی ادامه رکود در بازار معاملات مسکن، افت شدید سطح عایدی همین واسطه های ملکی و به خطر افتادن معیشت آنهاست.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 آبان 1400 بروزرسانی: 17 آبان 1400 گردآورنده: liso.ir شناسه مطلب: 1807

به "بازار مسکن از جوسازی تا واقعیت" امتیاز دهید

1 کاربر به "بازار مسکن از جوسازی تا واقعیت" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بازار مسکن از جوسازی تا واقعیت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید