خبرنگاران ماهیت شخصیت ترامپ ظرفیت بالایی برای فراوری کمدی سیاه دارد

به گزارش لیسو، تهران- خبرنگاران- تهیه کننده و کارگردان فیلم تئاتر من ترامپ نیستم!؛ با اشاره به اهمیت پخش این اثر در آمازون به عنوان نشان دهنده سطح بالای هنرمندان ایرانی گفت: ماهیت متناقض و عجیب رئیس جمهوری آمریکا دستمایه مناسبی برای فراوری آثار این چنینی در سبک کمدی سیاه است.

خبرنگاران ماهیت شخصیت ترامپ ظرفیت بالایی برای فراوری کمدی سیاه دارد

شش روز پیش، یعنی اول دسامبر سال 2020 میلادی مطابق با 11 آذر 1399 خبر انتشار فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! در تارنمای آمازون به عنوان معتبرترین و شناخته شده ترین بستر ارائه دهنده محصولات تصویری (تئاتر، سینما و تلویزیون) در جهان که اثری فراوری شده توسط هنرمندان کشورمان به تهیه نمایندگی و کارگردانی رضا خرم و نویسندگی علی محمدرحیمی با حضور رضا فیاضی به عنوان بازیگر نقش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست، موج خبری را در رسانه ها همچنین نظرهای متعدد مخاطبان جهانی که این فیلم تئاتر را در تارنمای آمازون دیده اند با خود به همراه داشت.

به فاصله گذشت پنج روز از این اتفاق، در 16 آذرماه 1399، برای نخستین بار خبر آغاز اکران جهانی فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! در رسانه های داخلی نیز بازتاب پیدا کرد و با سرعت بسیار بالایی میان مخاطبان چرخید و دست به دست شد.

بی تردید فراوری اثری جهت ارائه و پخش بین المللی در تارنمای معتبر و شناخته شده چون آمازون که آن آثار نه تنها باید از کیفیتی بالا و مطلوب برخوردار باشند که باید با استانداردهای روز جهان در قالب فراوری آثار تصویری در شکل و ماهیت سینمایی، تلویزیونی و تئاتری نیز تطبیق داشته باشد تا آمازون چنین آثاری را برای پخش و ارائه به مخاطبان جهانی مورد پذیرش قرار دهد.

در کوتاه ترین فاصله ممکن و در کمتر از یک روز از رسانه ای شدن این خبر موجی که انتشار آن در جامعه ایجاد کرد با رضا خرم تهیه نماینده و کارگردان این فیلم تئاتر درباره ماهیت، شکل گیری و چگونگی طی کردن راستا فراوری این اثر که شاید یکی از مهمترین ویژگی های آن گویش بازیگران این نمایش به زبان انگلیسی - و نه فارسی - به شمار می رود و دستیابی به چنین پیروزیتی از سوی هنرمندان کشورمان در ارائه اثری در آمازون برای مخاطبان جهانی به گفت وگو نشستیم.

از شرایط و دلیل انتخاب دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای خلق این فیلم تئاتر بگویید. اگر در آغاز این صراحت را بپذیرید، هدف پرسشم آن است که آیا شخصیت پرحاشیه و تاحدودی نامتعارف ترامپ دلیل انتخاب او بود یا با توجه به هدف اولیه گروه شما، یعنی فراوری و ارائه اثری نمایشی برای مخاطبان جهانی، باعث انتخاب ترامپ به عنوان کاراکتر اصلی فیلم تئاتر شما شد؟

آغاز کار پیش فراوری فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! از حدود یک سال پیش آغاز شد. در ابتدا بنا داشتیم تئاتری را با هدف ارائه به مخاطبان جهانی درباره یکی از شخصیت های سیاسی عرصه بین الملل در قالب سبک کمدی سیاه فراوری کنیم. با توجه به اتفاقات محوری، اخبار و البته گه گاه حاشیه های پررنگ تر از متن رئیس جمهوری آمریکا، شخصیتی که مورد انتخاب نهاده شد دونالد ترامپ بود.

به ویژه آنکه هدف نخست ما در انتخاب یک شخصیت سیاسی جهانی، رویکرد و نگاه طنز به هویت و عملکرد او در ساحت فراوری اثر تئاتری بود، انتخاب ترامپ با توجه به همه آنچه هویت این کاراکتر را شکل می داد، از میان گزینه های موجود میان رهبران سیاسی کشورهای جهان، تمام آنچه ما برای ایجاد موقعیت کمدی و بار طنز در فراوری و اجرای این اثر نمایشی برای جلب حداکثری مخاطبان جهانی مد نظر داشتیم را در اختیارمان قرار می داد.

با این هدف و رویکرد کارمان را آغاز کردیم. در ابتدا هر هفته در اتاق فکری که به شکل مستمر بر برگزاری آن تاکید داشتیم، من همراه بهزاد صدیقی در مقام دراماتورژ و مدیرفراوری و علی محمدرحیمی به عنوان نویسنده این اثر طی هر جلسه متوجه می شدیم هربار می خواستیم متن را بنویسیم و یا بخش های نوشته شده را تکمیل کنیم، با اخبار و حاشیه های جدید دونالد ترامپ به عنوان ریاست جمهوری کشور آمریکا برخورد می کردیم که هر کدام از آنها به خودی خود خود سوژه های بسیار متنوع و مختلفی به ویژه در راستای خلق فضا و بستر کمدی در اختیار ما قرار می داد.

ما نیز برای آنکه محتوای قابل دفاع و در عین حال جذاب و گیرایی داشته باشیم، در حدود شش ماه در فرآیند تکمیل این متن به شکل مستمر کار، وقت و انرژی صرف کردیم. این شخصیت به سبب همان کاراکتر نامتعارفی که اشاره کردید، به تنهایی برای فراوری هر اثر نمایشی می توانست کاراکتری مولد باشد.

اما با اتفاقاتی که او طی هر هفته در قالب یکی از گفت وگوهای رسانه ای، سخنان بعضاً عجیب و غریب و توئیت های متعدد یا حاشیه های ناتمامش به عنوان شخصیتی حقوقی آن هم در ابعاد رئیس جمهوری یک کشور رقم می زند، مدام ایده های جدید در اختیار گروه و به ویژه نویسنده اثر قرار می داد و ما هر هفته ناگزیر به تغییر متن یا افزودن و کاستن به داستان های اصلی و فرعی آن می شدیم. اصلی ترین دلیلی که کار نگارش متن این اثر را به شش ماه آن هم به شکل کار مستمر رساند، همان اتفاقات و حاشیه های تمام نشدنی وی در زندگی شخصی و اجتماعی اش بود.

در یک کلام، کرونا

در ابتدا قرار بود من ترامپ نیستم! به عنوان اثر تئاتری برای اجرا در کشورهای جهان فراوری شود، چه شد که این اثر از قالب تئاتر به فیلم تئاتر تغییر ماهیت داد؟

در یک کلام کرونا و تمام اتفاقات همراه آنکه تمام مناسبات جهانی را تحت تأثیر خود دارد. در حقیقت شیوع کرونا باعث شد شرایط اجرای این اثر در کشورهای جهان که در گام نخست برای اجرای عمومی در خارج از ایران کار فراوری این نمایش را آغاز و برنامه ریزی کردیم، از دست بدهیم. در ادامه نیز همه چیز معطوف به فعالیت در بستر مجازی شد.

به همین علت به عنوان تهیه نماینده این اثر پیشنهاد تبدیل این اثر تئاتری را به فیلم تئاتر به گروه دادم و تمرکز خود را بر کار تصویری قرار دادیم. باز هم ناچار به تغییر متن شدیم تا این بار جنبه ها و جلوه های تصویری آن را گسترش و توسعه دهیم. همچنین این بار در قالب فضای تصویری در حوزه توسعه فضاهای کمدی آن هم برای مخاطبان خارج از کشور باید مؤلفه های دیگری غیر از مؤلفه های آشنا و طنز برای مخاطب ایراین را مد نظر قرار می دادیم. پس بار دیگر تام و تمام متن را مورد بازنویسی مجدد و اینبار با رویکرد و هدف فراوری اثر تصویری قرار دادیم تا بتوانیم در ارائه ماحصل این کار در بازارهای بین المللی توفیق بیشتری در جلب حداکثری مخاطبان داشته باشیم.

با استاندارهای جهانی کار فراوری کردیم

فراوری آثار کمدی در کشور ما در دو گونه تئاتر یا سینما و حتی تلویزیون به دلیل تضمین گیشه آنها و جذب مخاطب، متأسفانه نتیجه و ماحصل شان اغلب آثاری سطحی و گذراست. وقتی در گام نخست، مخاطب و بازار هدف تان را خارج از مرزهای ایران تعریف کردید، هدف تان هم تغییر ماهیت داد یا قصد شما هم فراوری اثری صرفاً سرگرم نماینده و مفرح بود؟ انتخاب فضای کمدی به جای گونه های دیگر فراوری آثار دراماتیک، ساده ترین شیوه برای فراوری نمایش یا فیلمی با حضور کاراکتری چون ترامپ نیست؟

بار دیگر ناگزیر به تکرار این مهم هستم که فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! متنی دراماتیک - فیلمنامه - بر اساس سبک و گونه (ژانر) کمدی سیاه و منطبق بر تمام استانداردهای جهانی این مکتب هنری است. ما نیز بدون آنکه بخواهیم فراتر از این استانداردها حرکت کنیم و یا نگاهمان را بر خلاف تاکید بر فراوری اثری دراماتیک و منطبق با استانداردهای جهانی به سمت کاری فکاهی و طنز در حد فراوریات سطحی از منظر رسانه ای تقلیل دهیم، به فراوری این اثر اقدام کردیم.

در طرح این پرسش و پرسش های مشابه باید به این مساله توجه کنیم که ما بستر ارائه دهنده فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! را معتبرترین و حرفه ای ترین بستر ارائه محصولات بصری یعنی تارنمای آمازون را انتخاب کردیم. آمازون معتبرترین پلتفرم موجود در عرصه بین الملل است که استاندارها و مقرار بسیار سخت گیرانه بریا پذیرش و ارائه آثار به ویژه در عرصه آثار سینمایی و تئاتری دارد.

اطمینان دارم ما با انتخاب این بستر معتبر جهانی با علم به سختی ها و دشواری های فراوری اثری منطبق با استانداردهای مورد پذیرش آنها، بهترین استفاده و سود را کردیم تا بتوانیم حرف مان، نگاه مان، پیغام مان و هنرمان را اینبار با مخاطبان جهانی به شکل رودررو بزنیم.

سخت ترین قدم را که قدم اول بود، برداشتیم

از شکست و عدم پذیرش اثرتان به دلیل عدم خوانش کیفیت فیلم تئاتر شما با استانداردهای سخت گیرانه آمازون نترسیدید؟

باز هم در یک کلام و البته قاطع، خیر! چون به جدیت، اراده، دانش و تخصص هنری گروه فراوری فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! ایمان داشتم. فکر می کنم ما قدم اول را برداشتیم و این تجربه به عنوان نخستین تجربه یک گروه ایرانی برای ارائه اثر تصویری در بستری جهانی آن هم در تارنمایی چون آمازون قطعاً دارای اشتباهات و ایرادهایی نیز خواهد بود. ما این را از روز اول می دانستیم و دامنه نگاه خود را در راستای نقدپذیری توسعه دادیم. به هیچ وجه ادعای این را نداریم که کار ما بدون ایراد است.

شاید مهم ترین توفیقی که این تجربه می تواند برای دیگر همکاران ما در عرصه فعالیت های تصویری برای ارائه به مخاطبان جهانی داشته باشد؛ توانمندی، خواست و اراده ای است که میان هنرمندان کشورمان وجود داشته و دارد. آنها تنها منتظر برداشتن نخستین گام برای ورود به این تجربه بودند که بدون هیچ تردیدی با آسیب ها و نقدهایی روبرو است. گروه نمایشی من ترامپ نیستم! آغاز نماینده این راستا برای هنرمندان خلاق کشورمان بود تا بتوانند با استفاده کردن از نگاه خلاق و دانش هنری شان در عرصه فراوریات تصویری، این بار فارغ از مخاطبان داخلی در بسترهای ارائه دهنده خدمات جهانی دست به تجربه بزنند.

تمام کارها از فراوری تا ارائه به بازارهای جهانی بر عهده خود گروه بود

راستا طی شده برای فراوری و ارائه این اثر در بستر ارائه دهنده بین المللی محصولات هنری آن هم با گستره نام واره معتبر آمازون، توسط خود گروه طی شده و اجرا شده، یا شرکت و مؤسسه هنری به عنوان حلقه واسط برای ارتباط گروه نمایشی من ترامپ نیستم! و ارائه این اثر به بازارهای جهانی در بسترهای بین المللی در این میان وجود داشت؟

به هیچ وجه! هیچ گروهی کار واسطه گری را برای ارائه این اثر جهت اکران آن در سایت آمازون انجام نداده و تمام اقدامات، رایزنی ها، بازاریابی و قرارداد توسط من به عنوان تهیه نماینده و عوامل اجرایی این نمایش اجرا شده است. بستر ارائه دهنده محصولات تصویری فیلیمو به عنوان یک بسترایرانی، یا شرکت هایی مانند آن، چنین تجربه ای را از کجا آوردند؟ آیا ابداع و خلق خودشان بوده یا از نمونه های جهانی آن سود برده اند؟ تارنماها و بسترهای ارائه دهنده محصولات تصویری معتبر جهانی مانند نت فیلیکس و آمازون به عنوان مبدعان و مطرح نمایندگان بسترهای ارائه آثار هنری در فضای مجازی در قالب هنرهای دراماتیک در جهان شناخته می شوند و فعالان عرصه فناوری در کشورمان با الگوبرداری و تطبیق دادن (آداپته کردن) شیوه فعالیت و ارائه خدمات آن بسترهای جهانی با فرهنگ و هویت ایرانی، تجربه ای که پیش تر مورد استفاده نهاده شده را برای مخاطبان کشورمان در دسترس قرار دادند.

عظیمترین چالش، استفاده از زبان انگلیسی برای دیالوگ ها بود

انتخاب بازار جهانی و مخاطبان بین المللی شما را بر آن داشت تا بازیگران به جای استفاده از زبان فارسی، تمام دیالوگ ها را به زبان انگلیسی بیان نمایند یا آنکه این مساله جز خواسته ها و استاندارهای آمازون برای پذیرش و پخش فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! بود؟

من به همراه گروه از روز اول به این نتیجه رسیدیم اگر بخواهیم این کار را با استاندارد روز جهان انجام دهیم باید الگوها را مورد توجه قرار دهیم. به عنوان تهیه نماینده این اثر کوشش کردم تا در فضای مجازی تحقیق و جست وجو کنم تا به مولفه ها و استانداردهای روز جهان برای فراوری و ارائه چنین آثاری در بسترهای بین المللی با مخاطبان جهانی دست پیدا کنم. در همین سیر کار پژوهشی و تحقیقی متوجه شدم زیرنویس جز الویت های رده سوم و چهارم به شمار می رود.

معتقدم عظیم ترین چالش من به عنوان تهیه نماینده برای فراوری این اثر در روبروه با بازیگران این فیلم تئاتر آن بود که باید این متن را به زبان انگلیسی اجرا کنیم. یادم می آید جلسه اول وقتی این موضوع را با بازیگران مطرح کردم آن ها گمان کردند دارم با آنها شوخی می کنم. اما بعد که اصرار من را دیدند و قرارداد را که مطالعه کردند متوجه شدند باید در این اثر به زبان انگلیسی ایفای نقش نمایند.

این یکی از همان بزنگاه هایی بود که به من نشان داد در عرصه همتایی و برابری با بازیگران جهانی در چنین عرصه ای تا چه حد دچار آسیب هستیم. آن اینکه بازیگرانی در سطح استانداردهای جهانی که مسلط به زبان انگلیسی باشند در بدنه بازیگران هنرمند، خلاق و بسیار مستعد کشورمان اگر نگوییم نداریم، به ندرت می توانیم پیدا کنیم. بازیگرانی که بتوانند به زبانی غیر از زبان مادری شان در ارائه نقش توفیق بالایی داشته باشند.

این مهم ترین چالش مان بود. برای غلبه بر آن درنهایت مربی استخدام کردیم که بتوانند بازیگران گروه را در این راستا راهنمایی نمایند. ا لبته اعتراف می کنیم در پاره ای از موارد کم آوردیم. مجبور شدیم در بخشی از کار از دوبلورهای مسلط به زبان انگلیسی بهره ببریم. به ویژه برای نقش ترامپ. همه این تجربیات و سختی ها در فرایند کار خود را نشان داد.

دوبلوری که برای رضا فیاضی به عنوان بازیگر نقش ترامپ انتخاب کردیم طی فرایند تحقیق و آزمون های مختلف از بیش از 60 دوبلور آمریکایی انتخاب شد. نکته جالب برای ما آن بود که از میان تمام افراد منتخب برای شرکت در آزمون، تنها یک نفر نپذیرفت از صدای او برای شخصیت ترامپ استفاده شود. ولی مابقی دوبلورها نه تنها از این مساله راضی بودند و بسیار تمایل داشتند تا صدای شان برای کاراکتر ترامپ در این اثر همراه ما باشند.

در نهایت آقای گِرِگ دیگنی بعد از چند آزمون پذیرفته شد. صدای او از یک طرف نزدیک ترین صدا به رضا فیاضی و از سوی دیگر دقیق ترین لهجه امریکایی میان دوبلورهای انگلیسی زبان حاضر در آزمون ما بود.

حتی بسکمک بر این عقیده بوده اند برای ارائه این اثر از یوتیوب استفاده کنیم. درحالی که یوتیوب به عنوان بستری رایگان نیز به شمار می رود. اما هدف ما فراوری و ارائه اثری با استانده ای جهانی برای ارائه به مخاطبان بین المللی بود. به همین دلیل آمازون را به عنوان معتبرترین بستر ارائه دهنده آثار تصویری در جهان با بالاترین استانداردهای موجود و با هویتی تعیین در عرصه بین المللی انتخاب اول و آخر ما بود.

رضا فیاضی برای ایفای نقش ترامپ چگونه انتخاب شد؟

انتخاب فیاضی به عنوان بازیگر نقش ترامپ نخستین انتخاب شما به عنوان تهیه نماینده و کارگردان این اثر بوده یا در قالب جست وجوهای متعدد و مختلف در نهایت این بازیگر برای ایفای نقش دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور آمریکا انتخاب کردید؟

ما در انتخاب بازیگر به ویژه بازیگری که بتواند به زبان انگلیسی آن هم با لهجه امریکایی تسلط کافی داشته باشد، به ویژه برای نقش ترامپ به عنوان مهم ترین و محوری تریتن کاراکتر فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! با سختی ها و چالش های فراوانی روبرو شدیم. در ابتدا چند نفر را مدنظر قرار دادیم که بیشترین دلیل انتخاب مان به دلیل تسلط آن ها بر زبان انگلیسی بود. متأسفانه اغلب آنها سر آثار تصویری سینمایی یا سریال های تلویزیونی بودند.

اما یادم می آید به شکل اتفاقی، خبری از آقای رضا فیاضی را در فضای مجازی دیدم و به محض دیدن آن خبر و تصویر رضا فیاضی به بهزاد صدیقی مدیرفراوری و دراماتورژ این فیلم تئاتر گفتم که بازیگر نقش ترامپ را پیدا کردم! به فاصله کوتاهی با رضا فیاضی تماس گرفتیم، او در راستا کیش بود و بعد از بازه زمانی یک هفته، جلسه ای را با او ترتیب دادیم و در کوتاه ترین زمان ممکن به این همکاری رسیدیم و قرارداد نهایی را امضا کردیم.

انتخابات ریاست جمهوری ترامپ با دو وکیل و چهار مهاجر در سونای ویلا

اگر باعث لو رفتن داستان نمی شود ممکن است درباره فرآیند شکل گیری خط داستانی و درنهایت داستان نهایی که فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! از آن بهره می برد شرح دهید؟

همانطور که گفتم انتخاب کاراکتر اصلی ما برای خلق این فیلم تئاتر در گونه کمدی سیاه با موضوع آثار سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور آمریکا بود. برای آغاز خط اصلی داستان او را در موقعیتی قرار دادیم که قرار بود به روایت روزهای زندگی او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بپردازد. وی به دلیل فشارهای ناشی از انتخابات 2020 آمریکا تصمیم می گیرد تا محلی آرام و ساکت را برای خلوت کردن و رسیدن به آرامش ذهنی انتخاب کند. علی محمدرحیمی - نویسنده اثر - این محل را برای ترامپ، سونای او در یکی از ویلاهایش برگزید. به نظر ما به ویژه برای روایت بستر کمدی که مد نظر گروه برای فراوری این اثر بود موقعیت بسیار مناسبی به شمار می رفت و ایده پیروزی بود.

در فرایند مطالعاتی و تکمیل متن، شخصیت هایی را کنار او در این سونا قرار دادیم تا در روبروه با دونالد ترامپ بتوانیم خط روایی داستان را با همان تاکید بر خلق فضای کمدی سیاه راسخ کنیم. برای رسیدن به شخصیت نهایی شخصیت های مختلفی را در این موقعیت قرار دادیم. از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کشور روسیه تا کسانی که می توانند در محیط خلوت ریاست جمهوری با او در ارتباط باشند. هر بار با رسیدن به شخصیت های مختلف ناگزیر به جایگزین این شخصیت ها و حسب شخصیت های پیشین می شدیم.

درنهایت با اتکا به ظرفیت هایی که هر کدام از شخصیت ها می توانستند داشته باشند به شخصیت ها و کاراکترهای نهایی در خلق و روایت این فیلم تئاتر رسیدیم. همین فرایند نشان می دهد که خلق متن دراماتیک این اثر تا چه حد برای اعضای گروه به ویژه نویسنده، تهیه نماینده و کارگردان چالشی عظیم و زمان بر برای فراوری این فیلم تئاتر بود.

درنهایت ما شش شخصیت را نهایی کردیم. چهار شخصیت مهاجر و دو شخصیت، وکلای ترامپ، روی کوهن وکیل خانوادگی ترامپ که او را به قدرت رساند و البته از جهان رفته و دومی مایکل کوهن وکیل اسبق و در حال حاضر زنده، که به دلیل سوء استفاده های اقتصادی پرونده او در دادگاه است. این دو شخصیت کنار آن چهار مهاجر که شخصیت های مختلف و متفاوتی هستند، یک مهاجر ایرانی و یک مهاجر مکزیکی و دو شخصیت دیگر که توانست جذابیت های متفاوتی و ظرفیت های بسیار بالایی را به ویژه در نوع برخورد او با مهاجران و نوع برخورد او با وکلایش و همتای قدرت مندش - ولادیمیر پوتین - را در اختیار ما قرار دهد. کنار هم قرار دادن این شخصیت ها به خلق شدن داستان جذاب این نمایش منتج شد.

من ترامپ نیستم!، برای ارائه به مخطابان داخلی دوبله خواهد شد

بعد از تجربه اکران بین المللی من ترامپ نیستم! در آمازون، آیا قصد نمایش این فیلم تئاتر در یکی از بسترهای ارائه دهنده آثار تصویری داخل کشور را دارید؟

بی هیچ تردید. در حال رایزنی برای ارائه این اثر در یکی از تلویزیون های تعاملی یا بسترهای ارائه دهنده آثار تصویری داخلی هستیم. البته همانطور که گفتم مهمترین اصل در کیفیت اثر به زبان آن باز می شود، به همین دلیل در ارائه این فیلم تئاتر به مخاطبان داخلی قطعاً آنرا دوبله خواهیم کرد. درحال پیگیری هستیم که تا یک الی دو ماه آینده کار را با دوبله بسیار مناسب در اخبتار هم وطنان مان قرار دهیم.

با صدای بلند می گویم؛ صفر تا 100 من ترامپ نیستم! فراوری بخش خصوصی ست

فراوری فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! توسط بخش خصوصی اجرا شده یا با حمایت نهادهای دولتی فراوری شده است؟

پیش از پاسخ به این پرسش ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم که هیچ ایراد و مانعی ندارد که منِ تهیه نماینده بخش خصوصی از نهاد یا سازمان دولتی برای فراوری اثر فرهنگی کمک بگیرم. یا این مقدمه تاکید می کنم صفر تا 100 فراوری فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! ازنظر سرمایه فکری و اقتصادی متکی به بخش خصوصی، منِ تهیه نماینده و تمامی اعضای گروه بوده است.

از زمان اعلام خبر اکران فیلم تئاتر من ترامپ نیستم! در تارنمای آمازون (16 آذر) در رسانه های داخلی، در حال رصد نکات و پیغام های مخاطبان هستم. واقعیت آنست ما در معرض قضاوت شدید هستیم و این کار را بسیار مشکل می نماید. برای کسانی که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و با سرمایه شخصی خود اثری را ولو با روایت و فضای کمدی که معمولاً اقبال مخاطبان با این گونه آثار در بازار محصولات تصویری و نمایشی کشورمان بیشتر است به مخاطبان ارائه دهد، حتی پیش از روبروه مخاب با اثر به قضاوت درباره آن می نشیند.

چرا؟؛ پاسخ ساده است! شخصیت اصلی این اثر شخصیتی سیاسی است. درست بر همین اساس صددرصد نمی توانیم براساس قضاوت مردم دست به فراوری چنین آثاری بزنیم. مگر آنکه اثر را ارائه داده و بعد از ارائه اثر نظر مخاطبان را تجمیع نموده و ببینیم که آیا توانسته ایم در راستای نگاه و نظر آن ها بویژه در فراوری اثری سیاسی ولو با نگاه کمدی پیروز باشیم یا خیر؟

باز هم تاکید می کنم تمام سرمایه فکری و اقتصادی این فیلم تئاتر توسط بخش خصوصی تأمین و استفاده شده و کوشش کردیم با سرمایه اندکی که وجود داشته اثری را فراوری کنیم که مورد قبول استاندارهای جهانی جهت پخش از تارنمای آمازون نهاده شده است. باز هم تکرار می کنم هیچ مانع و ایرادی وجود ندارد اگر فردا کسی، ارگانی، نهادی یا سازمانی دولتی برای حمایت از چنین آثاری وارد شود و با بخش خصوصی همکاری کند.

منبع: ایرنا
انتشار: 18 دی 1399 بروزرسانی: 18 دی 1399 گردآورنده: liso.ir شناسه مطلب: 1329

به "خبرنگاران ماهیت شخصیت ترامپ ظرفیت بالایی برای فراوری کمدی سیاه دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران ماهیت شخصیت ترامپ ظرفیت بالایی برای فراوری کمدی سیاه دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید